• Pon - Pet 8:00 - 16:00
 • Zaharova 3 Zagreb, Bilogorska 28 Bjelovar

Opći uvjeti poslovanja

Informacije o trgovačkom društvu

DEKI AUTOMOBILI društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu automobilima, Bilogorska 28, 43 000 Bjelovar, Republika Hrvatska (dalje u tekstu: DEKI AUTOMOBILI d.o.o.), Tvrtka je upisana u trgovački registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, OIB: 16600570234. Iznos temeljnoga kapitala društva iznosi 20.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti. Predsjednik Uprave društva: Vedrana Bunčić Krajinović, zastupa Društvo. Račun u Zagrebačkoj banci Zagreb d.d. HR8123600001102754664.

Adresa elektroničke pošte
automobilideki@gmail.hr

Info telefon
Tel. broj: 098/397-888
Radno vrijeme sa strankama radnim danom i vikendom po dogovoru.

Primjena općih uvjeta poslovanja

Ovi opći uvjeti poslovanja vrijede za sve rezervacije/naručivanja, te prodaju motornih vozila između DEKI AUTOMOBILI d.o.o. i njegovih kupaca. Kupci mogu biti pravne i fizičke osobe s područja Republike Hrvatske. DEKI AUTOMOBILI d.o.o. (trgovac) se obvezuje na poslovanje u skladu sa važećim zakonima na području Republike Hrvatske.

Posjetitelj (kupac) se slaže s općim uvjetima poslovanja te potvrđuje da je poslovno sposoban za sklapanjem obvezujućih ugovora i da je stariji od 18 godina. Posjetitelj koji daje bilo koje podatke obvezan je unositi samo točne i istinite podatke, informacije, materijale, itd. Netočni i neistiniti podaci smatrat će se zloporabom te će se odgovarajuće po istima postupiti. Podatke prikupljene putem obrazaca, pri rezervaciji i prodaji koristiti će se samo u svrhu poslovanja tvrtke DEKI AUTOMOBILI d.o.o.

Tvrtka DEKI AUTOMOBILI d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja. U predmetnim općim uvjetima poslovanja pod pojmom posjetitelj i/ili kupac misli se na istu osobu. Posjetitelj/kupac je suglasan da tvrtka DEKI AUTOMOBILI d.o.o. može istoga obavještavati na njegovu e-mail adresu i/ili kućnu adresu i/ili telefonski broj o prodajnim aktivnostima koje pruža DEKI AUTOMOBILI d.o.o..

 

Odabir proizvoda/postupak rezervacije/naručivanja motornog vozila

Postupak narudžbe započinje odabirom željenog motornog vozila (dalje u tekstu proizvod) od strane posjetitelja. Proizvod se smatra naručenim kada posjetitelj: obavi cijeli proces narudžbe te sa svojim podacima ispuni sva naznačena polja potrebna za narudžbu proizvoda i izvrši isplatu iznosa potrebnog za narudžbu proizvoda. Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručeno vozilo u dogovorenom roku sa kupcem.

Iznos posjetiteljeve uplate u svrhu naručivanja proizvoda, te u slučaju da u roku naznačenom u ponudi posjetitelj isplati ostatak iznosa kupoprodajne cijene, uračunati će se u ukupnu kupoprodajnu cijenu. Ukoliko posjetitelj (kupac) unutar roka važenja ponude ne isplati ostatak kupoprodajne cijene i/ili prije isteka roka važenja ponude odustane od narudžbe, iznos uplate u svrhu narudžbe proizvoda zadržava tvrtka DEKI AUTOMOBILI d.o.o. kao naknadu za posjetiteljevo (kupčevo) odustajanje.

DEKI AUTOMOBILI d.o.o. je dužan ispuniti ugovor o isporuci/prodaji proizvoda u roku od 30 dana od dana kad mu je posjetitelj potvrdio/prihvatio ponudu, osim ako su strane drukčije odredile. Ukoliko neki proizvod DEKI AUTOMOBILI d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti unutar dogovorenog roka, kontaktirat će telefonski i/ili putem e-maila posjetitelja u svrhu otkazivanje rezervacije/narudžbe. Tvrtka DEKI AUTOMOBILI d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da dobavljač tvrtke DEKI AUTOMOBILI d.o.o. nema na raspolaganju rezervirani/naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje drugog proizvoda koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Ukoliko tvrtka DEKI AUTOMOBILI d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti traženo, posjetitelju se vraća polog.

Tvrtka DEKI AUTOMOBILI d.o.o. izdaje račun za kupljeni proizvod, a kupcu prilikom preuzimanja proizvoda, osim priloženog računa dostavlja i ostalu potrebnu dokumentaciju (servisna knjiga, i sl..). Rezerviran proizvod u vlasništvu je tvrtke DEKI AUTOMOBILI d.o.o. do plaćanja kupoprodajnog iznosa. Dostava proizvoda iz ponude tvrtke DEKI AUTOMOBILI d.o.o., nakon isplate kupoprodajne cijene, obaviti će se na adresi kupca i/ili na adresi prodajnog mjesta tvrtke DEKI AUTOMOBILI d.o.o. (Boligorska 28, 43 000 Bjelovar). U trenutku preuzimanja kupljenog proizvoda kupac će potpisati zapisnik o primopredaji proizvoda (otpremnicu).

Cijene

Sve cijene su izražene u kunama (HRK), te sadržavaju PDV (porez na dodanu vrijednost) i PPMV (poseban porez na motorna vozila) i vrijede za transakcijski način plaćanja.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno članku 10. st.1 Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo kupce (potrošače) da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:
DEKI AUTOMOBILI d.o.o., Bilogorska 28, 43 000 Bjelovar, Republika Hrvatska ili na e-mail adresu: automobilideki@gmail.hr. Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. Uz prigovor potrebno je dostaviti sljedeće podatke (Ime i prezime, te adresa za dostavu odgovora).
U slučaju neriješenih prigovora potrošači se mogu obratiti nadležnom sudu.

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Ugovor koji posjetitelj (kupac) sklapa s DEKI AUTOMOBILI d.o.o. za kupoprodaju proizvoda je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između tvrtke DEKI AUTOMOBILI d.o.o. i kupca.

Garancija i servis

Proizvodi se kupuju temeljem načela viđeno/kupljeno, te se prije same kupnje mogu dogovoriti probne vožnje i pregled samog vozila (u ovlaštenom servisu vozila). Za daljnje reklamacije nakon preuzimanja/prodaje/isporuke proizvoda kupcu DEKI AUTOMOBILI d.o.o. ne odgovara i ne prihvaća povrat proizvoda/naknadne reklamacije.

Izjava o zaštiti privatnosti

DEKI AUTOMOBILI d.o.o. osobne podatke prikuplja neposredno od kupca prilikom sklapanja i izvršenja međusobnih ugovora, kao i prilikom radnji koje prethode sklapanju ugovora ( ponude, upiti, rezervacije, zahtjevi u okviru narudžbe proizvoda, slanja upita ili zahtjeva vezanih uz naše proizvode).

Kada želite sklopiti ugovor s DEKI AUTOMOBILI d.o.o., postavite zahtjev za ponudom, zatražite rezervaciju proizvoda DEKI AUTOMOBILI d.o.o. te u svakom slučaju kad ulazite u ugovorni ili poslovni odnos s DEKI AUTOMOBILI d.o.o. trebat ćemo Vaše osobne podatke kako bi Vam pružili uslugu ili omogućili korištenje naših proizvoda ili usluga u skladu s Vašim zahtjevom ili kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev. Prilikom postavljanja Vašeg zahtjeva za usluge ili proizvode ili prilikom ulaska u ugovorni odnos s DEKI AUTOMOBILI d.o.o. biti ćete upoznati s vrstom i količinom podataka koje ste nam obvezni pružiti u svrhu ispunjenja Vašeg zahtjeva odnosno sklapanja i izvršenja ugovora (osobni podaci koje prikupljamo u svrhe iz ove točke mogu uključivati Vaše ime i prezime, OIB, tvrtku ili naziv organizacije, adresu, telefon, e-mail adresu, podatke o vozačkoj dozvoli, i druge podatke po potrebi konkretnog ugovornog odnosa).

DEKI AUTOMOBILI d.o.o. kao pravna osoba podliježe pravnim i zakonskim obvezama, u kojima može biti propisana i obveza obrade podataka u svrhu ispunjenja zakonskih i pravnih obveza DEKI AUTOMOBILI d.o.o.. DEKI AUTOMOBILI d.o.o. u tom slučaju svoju obvezu obrada Vaših podataka obavlja temeljem tih pravnih i zakonskih propisa, npr.:

 • U svrhu izvršenja ugovora u kojem ste stranka i kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora ( npr. Rezerviranje/narudžba i sl.);
 • U svrhu za koju ste dali privolu (npr. u svrhu nuđenja novih usluga ili proizvoda; ispitivanje zadovoljstva uslugama i sl…);
 • Ako je obrada nužna radi poštovanja pravnih i zakonskih obveza DEKI AUTOMOBILI d.o.o. (npr. vođenje računovodstvenih poslova i sl.);
 • Ako je obrada nužna kako bi se zaštitili Vaši ključni interesi;

Podatke koje smo prikupili od Vas i o Vama ostaju u bazama DEKI AUTOMOBILI d.o.o..

Vaši podaci se mogu dostaviti trećim stranama:

 • kada je to naša obaveza prema zakonu ili kao odgovor na pravni postupak odnosno na zahtjev nadležnih institucija za provedbu zakona u vezi s prekršajnim, kaznenim ili sudskim postupcima;
 • radi zaštite naših prava, privatnosti, sigurnosti ili imovine, te javnosti;
 • za administrativnu ili tehničku podršku, radi olakšavanja transakcija s vama;
 • za analizu naših podataka, provođenje mobilnih analitičkih usluga ili održavanje i poboljšanje naših usluga;
 • radi traženja odgovarajućih pravnih lijekova i ograničavanja štete koja nam može biti nanesena;
 • u drugim slučajevima uz vaš pristanak.

Osobni podaci mogu se prenijeti drugom pravnom subjektu u slučaju prijenosa, promjene vlasništva, reorganizacije ili spajanja društva ili dijela društva DEKI AUTOMOBILI d.o.o. ili njezine imovine drugom društvu.

Vaše osobne podatke možemo otkriti trećim stranama davateljima usluga (kao što je davatelj e-pošte koji će vam u naše ime slati obavijesti putem e-maila). Ti se davatelji usluga mogu nalaziti u zemlji koja se razlikuje od vaše matične zemlje, kao što su Sjedinjene Američke Države ili zemlja članica Europske unije. Ti davatelji usluga ugovorno su obvezani čuvati povjerljivost i sigurnost vaših podataka. No vaši podaci možda će biti dostupni državnim tijelima u skladu s važećim zakonima.

U slučajevima dijeljenja podatka s trećim stranama DEKI AUTOMOBILI d.o.o. će tim stranama zabraniti korištenje Vaših osobnih podataka u drugu svrhu osim ugovorene te će obvezati poslovnog partnera na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

Razdoblje čuvanja i pohrane Vaših podataka ovisi o vrsti/kategoriji podataka, svrsi za koju su isti dani odnosno prikupljeni i zakonima ili pravnim obvezama kojima podliježe DEKI AUTOMOBILI d.o.o.. Osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko je propisano zakonom ili onoliko koliko je potrebno da tražena usluga pruži ili da se usluga ili svrha za koju ste dali privolu izvrši, osim ako zakon ne propisuje drugačije (npr. u vezi sa sudskim postupkom koji je u tijeku).

U odnosu na sve Vaše osobne podatke koji su kod nas pohranjeni, Vi imate pravo (i) pristupa osobnim podacima, (ii) ispravak ili dopune podataka ili (iii) brisanje ili (iv) ograničavanje obrade i (v) pravo na ulaganje prigovora na obradu i na prenosivost podataka te ima pravo podnošenja prigovora nadzornom tijeku u vezi obrade osobnih podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka) sve u skladu sa važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Ukoliko se obrada temelji na privoli, imate pravo u svakom trenutku povući takvu privolu, s učinkom od dana povlačenja privole.

Nadležnost suda i mjerodavno pravo

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, prijedlog za mirenje Centru za mirenje ili Europskoj komisiji. Tvrtki DEKI AUTOMOBILI d.o.o. cilj je sve sporove rješavati mirnim putem. Ovi Uvjeti su u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i na sve neriješene sporove koji mogu nastati iz ili u vezi s ovim općim uvjetima, primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, uz nadležnost suda u Bjelovaru.